11 gen.

SAI

(Versión en castellano bajo estas líneas)

Aquest Nadal, al SAI del municipi de Canovelles, jocs i activitats educatives, malabars, trenes, marcs de fotos i molt més. Totes les accions van comptar amb el lideratge tant de professionals de la nostra associació com d’una desena d’adolescents que participen del projecte SAI.

El servei d’Atenció a la Infància i Adolescència en risc d’exclusió social (SAI), és gestionat per REIR i Save The Children i compta amb la col·laboració de l’Obra Social de la Caixa. Aquest projecte, que es va iniciar el passat mes de setembre, s’estén a set municipis del Vallès Oriental amb la implementació de diferents accions dirigides a la infància i adolescència.

_______________________________________________________________________

Estas Navidades, en el SAI del municipio de Canovelles, juegos y actividades educativas, malabares, trenzas, marcos de fotos y mucho más. Todas las acciones contaron con el liderazgo tanto de profesionales de nuestra asociación como de una decena de adolescentes que participan del proyecto SAI.

El servicio de Atención a la Infancia y Adolescencia en riesgo de exclusión social (SAI), es gestionado por REIR y Save The Children y cuenta con la colaboración de la Obra Social de la Caixa. Este proyecto, que se inició el pasado mes de septiembre, se extiende a siete municipios del Vallès Oriental con la implementación de diferentes acciones dirigidas a la infancia y adolescencia.

REIR Collage SAI Canovelles Nadal 16_17