31 jul.

SAI REFORÇ ESCOLAR A GRANOLLERS

 

(Versión en castellano bajo estas lineas)

Aquest juliol hem organitzat un reforç escolar amb nens i nenes de sisè de primària de vàries escoles de Granollers. Aquest servei va néixer amb l’objectiu de facilitar i acompanyar el canvi d’etapa a l’ESO.

L’acció ha estat gestionada per REIR i Save The Children en coordinació amb el departament d’educació de Granollers i forma part de la cartera de serveis del SAI
(Servei Integral d’Atenció a la Infància i l’Adolescència).
Aquest projecte és possible gràcies a la col·laboració de REIR amb Save The Children i compta amb el suport de l’Obra Social de la Fundació Bancària “la Caixa” pel curs 2016-17.

Durante este mes de julio hemos organizado un refuerzo escolar con niños y niñas de sexto de primaria de varias centros educativos de Granollers. Este servicio nació con el objetivo de facilitar y acompañar el cambio de etapa a la ESO.
La acción ha sido gestionada por REIR y Save The Children en coordinación con el departamento de educación  de Granollers y forma parte de la cartera de servicios del SAI(Servicio Integral de Atención a la Infancia y la Adolescencia).Este proyecto es posible gracias a la colaboración de REIR con Save The Children y cuenta con el apoyo de la Obra Social de la Fundación Bancaria “la Caixa” por el curso 2016-17.