MISSIÓ I VISIÓ

Missió

La missió de REIR és promocionar la plena inclusió dins la societat i com a membres de ple dret, dels diferents col·lectius en risc d’exclusió i vulnerabilitat, en especial en l’àmbit de la infància i la joventut.

– Vetllar per la defensa i compliment dels drets dels menors.
– La protecció dels menors en situació de risc social.
– L’atenció a altres col·lectius en risc d’exclusió social amb projectes educatius, socials o de lleure.


Visió

REIR vol ser un model de bones pràctiques en l’àmbit de l’acció social, l’atenció i la promoció de la infància, l’adolescència i les seves famílies o de qualsevol col·lectiu en risc d’exclusió o vulnerabilitat. REIR treballa per donar respostes de qualitat, professionals i innovadores, a les diferents necessitats i reptes que presentin els diversos col·lectius.

REIR vol esdevenir tanmateix, un punt de referència allà on assoleix implantació territorial pels seus projectes i accions socioeducatives envers la defensa dels drets bàsics, la justícia social i la igualtat d’oportunitats, així com pel seu treball d’acompanyament, basat en una atenció personalitzada i de servei a les persones, professional, en xarxa i de proximitat.

© 2017 Recursos Educatius per la Infància en Risc (REIR)

Click Me