01 maig

JUGANT EN FAMÍLIA

(Versión en castellano bajo estas líneas)

JUGANT EN FAMÍLIA

L’Associació per l’Educació Emocional Integral (APEEI) a la segona sessió de treball amb nens, nenes i famílies a Aiguafreda, un projecte emmarcat dins el programa SAI (Servei Integral d’Atenció a la Infància i l’Adolescència) i sorgit de la col·laboració de REIR amb Save The Children i el suport de l’Obra Social de la Fundació Bancària “la Caixa”.

 


L’Educació Emocional Integral (APEEI) està realitzant unes jornades sota el títol “Jugant en família” a Aiguafreda. L’objectiu: crear espais on pares i mares puguin compartir amb els seus fills i filles, estones d’oci i joc. D’aquesta manera s’afavoreixen els vincles emocionals i afectius necessaris per a l’entorn familiar.
Així que l’APEEI es va desplaçar fins al CEIP La Muntanya per dinamitzar aquesta segona sessió mitjançant activitats d’expressió corporal i emocional i crear dinàmiques de confiança entre els diferents membres de les famílies assistents.
En acabar, les valoracions, tant dels assistents com de les tècniques de l’ajuntament d’Aiguafreda i les professionals que van conduir l’activitat, va ser molt positiva.

_______________________________________________________________________

JUGANDO EN FAMILIA
La Asociación para la Educación Emocional Integral (APEEI) en la segunda sesión de trabajo con niños, niñas y familias en Aiguafreda, un proyecto enmarcado dentro del programa SAI (Servicio Integral de Atención a la Infancia y la Adolescencia) y surgido de la colaboración de REIR con Save The Children y el apoyo de la Obra Social de la Fundación Bancaria “la Caixa”.
La Educación Emocional Integral (APEEI) está realizando unas jornadas bajo el título “Jugando en familia” en Aiguafreda. El objetivo: crear espacios donde padres y madres puedan compartir con sus hijos e hijas, ratos de ocio y juego. De este modo se favorecen los vínculos emocionales y afectivos necesarios para el entorno familiar.
Así que el APEEI se desplazó hasta el CEIP La Montaña para dinamizar esta segunda sesión mediante actividades de expresión corporal y emocional y crear dinámicas de confianza entre los diferentes miembros de las familias asistentes.
Al acabar, las valoraciones, tanto de los asistentes como de las técnicas del ayuntamiento de Aiguafreda y las profesionales que condujeron la actividad, fue muy positiva.