14 maig

DIA INTERNACIONAL DE LES FAMÍLIES

Avui se celebra el Dia Internacional de les famílies. Des de la Fundació REIR, i en especial des del nostre projecte SOAF (Servei d’Orientació i Atenció a les Famílies), volem destacar una celebració que vol remarcar el paper de la família com a primer cercle social en què es construeixen valors, actituds i on es construeix un creixement saludable de la infància.
I és en èpoques com la que estem vivint quan es provoca un fort augment de la pobresa generada per la situació en moltes famílies i les col·loca en una situació de vulnerabilitat econòmica i social que no hauríem de permetre.