29 set.

CONVENI AMB LA CAIXA

(Versión en castellano bajo estas líneas)

SIGNATURA DEL CONVENI AMB LA CAIXA

Aquest matí, Daniel Juliá, en representació de REIR, ha signat el conveni de col·laboració amb la Fundació Bancària “La Caixa” pel projecte SAI (Servei d’Atenció a la Infància i Adolescència) creat conjuntament amb Save The Children.
Aquest conveni és dins la Convocatòria d’Interculturalitat i Acció Social 2017 per a projectes d’intervenció social per a la millora de la convivència ciutadana intercultural i la cohesió social i projectes socioeducatius que ajudin a la promoció de la salut, la prevenció de la violència i la igualtat d’oportunitats.

La funció del SAI (Servei Integral d’Atenció a la Infància i l’Adolescència) és la d’atendre als nens i nenes que es troben en situació de major vulnerabilitat amb la intenció d’afavorir un desenvolupament ple de capacitats a través de l’educació i així garantir el compliment dels seus Drets, recollits a la Convenció sobre els Drets del Nen de les Nacions Unides (1989). Mitjançant un Servei d’Atenció Integral es detecten les necessitats i es proporcionen els recursos d’atenció psicosocial, reforç escolar y suport per accedir a activitats extraescolars, que els permetin establir més i millors relacions amb els seus iguals.

Aquest projecte és possible gràcies a la col·laboració de REIR amb Save The Children i compta amb el suport de l’Obra Social de la Fundació Bancària “la Caixa” pel curs 2017-18.

FIRMA DEL CONVENIO CON LA CAIXA

Esta mañana, Daniel Juliá, en representación de REIR, ha firmado el convenio de colaboración con la Fundación Bancaria “La Caixa” para el proyecto SAI (Servicio de Atención a la Infancia y Adolescencia) creado conjuntamente con Save The Children. Este convenio forma parte de la Convocatoria de Interculturalidad y Acción Social 2017 para proyectos de intervención social para la mejora de la convivencia ciudadana intercultural y la cohesión social y proyectos socioeducativos que ayuden a la promoción de la salud, la prevención de la violencia y la igualdad de oportunidades.

La función del SAI (Servicio Integral de Atención a la Infancia y la Adolescencia) es la de atender a los niños y niñas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad con la intención de favorecer un desarrollo pleno de capacidades a través de la educación y así garantizar el cumplimiento de sus Derechos, recogidos a la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (1989). Mediante un Servicio de Atención Integral se detectan las necesidades y se proporcionan los recursos de atención psicosocial, refuerzo escolar y apoyo para acceder a actividades extraescolares, que les permitan establecer más y mejores relaciones con sus iguales.
Este proyecto es posible gracias a la colaboración de REIR con Save The Children y cuenta con el apoyo de la Obra Social de la Fundación Bancaria “la Caixa” para el curso 2017-18.