05 juny

ACABA EL JUGANT EN FAMÍLIA

(Versión en castellano bajo estas líneas)

El passat 29 de maig, les professionals Begoña Serra (terapeuta en anàlisi transaccional) i Laura Vigouroux (psicòloga) van concloure el taller “Jugant en Família” que durant tres sessions s’ha realitzat a Aiguafreda.
En la darrera sessió i sempre amb una dinàmica lúdica i participativa, les professionals van dinamitzar activitats per aprendre a reconèixer i gestionar les emocions, i altres destinades a fomentar la confiança entre pares i mares i fills i filles i a impulsar el treball en equip.


Per tancar aquestes sessions, es va realitzar una dinàmica molt emotiva anomenada “El millor regal ets tu”. Una dinàmica que les famílies havien de preparar en el darrer mes i que consistia a regalar-se alguna cosa simbòlica (sense valor econòmic). D’aquesta manera, vam treballar la importància de saber donar i rebre amor per fomentar l’autoestima i enfortir els vincles afectius en la família.
Tant els i les assistents al taller “Jugant en família” com les tècniques del servei de l’Ajuntament d’Aiguafreda i les pròpies professionals que l’han impartit, valoren positivament l’experiència i consideren que cal fomentar espais de trobada per les famílies en els que aquestes es relacionin des del joc, l’afecte, la complicitat i l’escolta activa per tal d’enfortir els vincles familiars.

Servei Integral d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (SAI) és possible gràcies a la col·laboració de REIR amb Save The Children i compta amb el suport de l’Obra Social de la Fundació Bancària “la Caixa” pel curs 2016-17.

_______________________________________________________________________

El pasado 29 de mayo, las profesionales Begoña Serra (terapeuta en análisis transaccional) y Laura Vigouroux (psicóloga) concluyeron el taller “Jugando en Familia” que durante tres sesiones se ha realizado en Aiguafreda.

En la última sesión y siempre con una dinámica de juego y participativa, las profesionales dinamizaron actividades para aprender a reconocer y gestionar las emociones, y otras destinadas a fomentar la confianza entre padres y madres e hijos e hijas y a impulsar el trabajo en equipo.

Para cerrar estas sesiones, se realizó una dinámica muy emotiva denominada “El mejor regalo eres tú”. Una dinámica que las familias tenían que preparar en el último mes y que consistía en regalarse algo simbólico (sin valor económico). De este modo,se trabajó  la importancia de saber dar y recibir amor para fomentar la autoestima y fortalecer los vínculos afectivos en la familia.

Tanto los y las asistentes al taller “Jugando en familia” como las técnicas del servicio del Ayuntamiento de Aiguafreda y las propias profesionales que lo han impartido, valoran positivamente la experiencia y consideran que hay que fomentar espacios de encuentro para las familias en los que estas se relacionen desde el juego, el afecto, la complicidad y la escucha activa para fortalecer los vínculos familiares.

El Servicio de Atención a la Infància y la Adolescencia (SAI), es un proyecto conjunto de REIR y Save The Children con financiación de la Obra Social de La Caixa para el presente curso 2016-17.