28 juny

10 ANYS DANIEL JULIÁ DIRECTOR GERENTE

(Versión en castellano bajo estas lineas)

Fa disset anys que dins d’aquell tren de llarg recorregut Cadis-Barcelona i amb 23 anys, poc em podia imaginar el que avui estic vivint. Un 24 de juny del 2000, un jove gadità, transitava per unes vies plenes d’il·lusions i esperances però també de pors i angoixes cap a una nova vida.

 Avui el meu gran somni, la meva professió i que és alhora vocació i passió, és una realitat. REIR ha donat resposta als dubtes: el viatge va ser una de les grans decisions de la meva vida. Enyoro Cadis, enyoro les meves arrels i el que allà vaig deixar, en especial els meus pares, però aquí he trobat la possibilitat d’un desenvolupament professional impensable en aquell moment i la felicitat personal que una família ofereix i on espero que el meu fill pugui entendre que les hores i l’atenció que no li puc dedicar, els viatges i actes als quals m’acompanya serveixen perquè aprengui que molta gent necessita el suport i l’atenció de la nostra societat per ajudar a la seva inclusió social.
Avui fa deu anys que amb el Jordi, la Miriam i la Carol creàvem oficialment REIR, una entitat què representa allò pel que vaig començar aquell viatge: la vocació d’ajut als més febles. En tot aquest temps, REIR m’ha donat la possibilitat de treballar per garantir els drets universals de la infància amb els valors que sempre m’han acompanyat: solidaritat, professionalitat i transparència. I el més important, m’ha permés envoltar-me de professionals amb els mateixos valors i un gran respecte per paraules com implicació, treball, compromís, justícia o igualtat. Gràcies a tothom que ha fet possible durant aquests deu anys REIR.
En deu anys i des de REIR hem teixit les complicitats necessàries amb organismes i entitats públiques que conscients de la dificultat d’arribar a tot, han confiat en nosaltres per seguir fent dels seus municipis o territoris, espais de treball constant per una societat més justa. Gràcies.
Tanmateix REIR m’ha obert les portes a conscienciar de la responsabilitat social a moltes empreses i institucions privades que cada cop més són sensibles al retorn que la societat mereix de les seves activitats econòmiques. Gràcies a les que d’una o altra manera contribueixen a fer possibles els projectes.
I el més important, REIR m’ha portat a conèixer un munt de persones que en el seu dia a dia dediquen un moment a pensar en aquella infància més vulnerable a qui li són negats els drets a l’habitatge, l’alimentació, l’educació o el lleure. Un munt de persones anònimes però amb noms i cognoms, que es presten a fer de voluntaris o voluntàries, aporten materials imprescindibles o donen recursos econòmics. Gràcies per fer possible la nostra tasca.
Avui estem de celebració, però demà hem de seguir treballant per canviar aquesta societat. La nostra infància, present i futur d’allò què som i serem, s’ho mereix. Gràcies a tothom per aquests deu anys.

Dani Juliá
Director General
Hace diecisiete años que dentro de aquel tren de largo recorrido Cádiz-Barcelona y con 23 años, poco me podía imaginar el que hoy estoy viviendo. Un 24 de junio del 2000, un joven gaditano, transitaba por unas vías llenas de ilusions y esperanzas pero también de miedos y angustias hacia una nueva vida.

Hoy mi gran sueño, mi profesión y que a la vez es vocación y pasión, es una realidad. REIR ha dado respuesta a las dudas: el viaje fue una de las grandes decisiones de mi vida. Añoro Cádiz, añoro mis raíces y aquello que allí dejé, en especial mis padres, pero aquí he encontrado la posibilidad de un desarrollo profesional impensable en aquel momento y la felicidad personal que una familia ofrece y dónde espero que mi hijo pueda entender que las horas y la atención que no le puedo dedicar, los viajes y actos a los cuales me acompaña sirvan para que aprenda que mucha gente necesita el apoyo y la atención de nuestra sociedad para ayudar a su inclusión social.

Hoy hace diez años que con Jordi, Miriam y  Carol creábamos oficialmente REIR, una entidad que representa aquello por lo que empecé aquel viaje: la vocación de ayuda a los más débiles. En todo este tiempo, REIR me ha dado la posibilidad de trabajar para garantizar los derechos universales de la infancia con los valores que siempre me han acompañado: solidaridad, profesionalidad y transparencia. Y lo más importante, me ha permitido rodearme de profesionales con los mismos valores y un gran respeto por palabras como implicación, trabajo, compromiso, justicia o igualdad. Gracias a todos y todas las que han hecho posible durante estos diez años REIR.

En diez años y desde REIR, hemos tejido las complicidades necesarias con organismos y entidades públicas que conscientes de la dificultad de llegar a todo, han confiado en nosotros para seguir haciendo de sus municipios o territorios, espacios de trabajo constante para una sociedad más justa. Gracias.

Del mismo modo, REIR me ha abierto las puertas a concienciar de la responsabilidad social a muchas empresas e instituciones privadas que cada vez son más sensibles al retorno que la sociedad merece de sus actividades económicas. Gracias a las que de una u otra manera contribuyen a hacer posibles los proyectos.

Y lo más importante, REIR me ha traído a conocer un montón de personas que en su día a día dedican un momento a pensar en aquella infancia más vulnerable a la que le son negados los derechos a la vivienda, la alimentación, la educación o el ocio. Un montón de personas anónimas pero con nombres y apellidos, que se prestan a hacer de voluntarios o voluntarias, aportan materiales imprescindibles o dan recursos económicos. Gracias por hacer posible nuestra tarea.

Hoy estamos de celebración, pero mañana tenemos que seguir trabajando para cambiar esta sociedad. Nuestra infancia, presente y futuro de aquello qué somos y seremos, se lo merece. Gracias a todo el mundo por estos diez años.

 

Dani Juliá

Director General