26 juny

10 ANYS 10 AÑOS

 

(Versión en castellano bajo estas líneas)

Avui estem de celebració, REIR (Recursos Educatius per la Infància en Risc) compleix 10 anys. Han estat 10 anys de treball intens des de Granollers per fer arribar la nostra tasca al màxim de nens i nenes possibles arreu de la comarca del Vallès Oriental i amb un únic objectiu: garantir els drets bàsics de la infància.

En aquest temps hem implementat un munt de projectes residencials, socioeducatius i participatius, en 18 municipis i dels que actualment és beneficien més de 2.500 usuaris i usuàries. El dret a l’alimentació, l’educació, a un entorn residencial saludable o al lleure, han estat els pilars bàsics de tots i cadascun d’aquests projectes.
En tot aquest temps s’han teixit complicitats de manera transversal i oberta amb organismes públics, empreses i entitats diverses del tercer sector, per assolir els recursos econòmics i humans imprescindibles per fer viables les accions proposades.
Però res hauria estat possible sense l’acompanyament i el suport de tots i totes vosaltres. Persones anònimes amb vocació d’ajut i compromeses amb reduir al màxim les injustícies socials que el sistema que ens envolta provoca. Gent amb sensibilitat davant les llàgrimes d’un nen, els plors d’una nena, la fam que pateixen o la negació a l’educació i el lleure que les debilitats familiars provoquen.
Ara toca seguir treballant amb l’eficiència, eficàcia i diligència fins ara demostrada, davant les conseqüències d’una virulenta crisi que ha portat al risc d’exclusió social a nous perfils i ha augmentat la debilitat d’aquella infància de famílies vulnerables.
A pels pròxims deu anys.

______________________________________________________

Hoy toca celebración, REIR (Recursos Educativos para la Infancia en Riesgo) cumple 10 años. Han sido 10 años de trabajo intenso desde Granollers para hacer llegar nuestra tarea al máximo de niños y niñas posibles en todo la comarca del Vallès Oriental y con un único objetivo: garantizar los derechos básicos de la infancia.

En este tiempo hemos implantado un montón de proyectos residenciales, socioeducativos y participativos, en 18 municipios y de los que actualmente se benefician más de 2.500 usuarios y usuarias. El derecho a la alimentación, la educación, a un entorno residencial saludable o al ocio, han sido los pilares básicos de todos y cada uno de estos proyectos.

En todo este tiempo se han creado complicidades de manera transversal y abierta con organismos públicos, empresas y entidades diversas del tercer sector, para lograr los recursos económicos y humanos imprescindibles para hacer viables las acciones propuestas.

Pero nada habría sido posible sin el acompañamiento y el apoyo de todos y todas vosotr@s. Personas anónimas con vocación de ayuda y comprometidas en reducir al máximo las injusticias sociales que el sistema que nos rodea provoca. Gente con sensibilidad ante las lágrimas de un niño, los llantos de una niña, el hambre que sufren o la negación a la educación y el ocio que las debilidades familiares provocan.

Ahora toca seguir trabajando con la eficiencia, eficacia y diligencia hasta ahora demostrada, ante las consecuencias de una virulenta crisis que ha traído al riesgo de exclusión social a nuevos perfiles y ha aumentado la debilidad de aquella infancia de familias vulnerables.

A por los próximos 10 años.

 

 

Comparteix