03 Ago

RECURSOS HUMANS SOC

(Versión en castellano bajo estas líneas)

REIR com a entitat del tercer sector està molt sensibilitzada amb la problemàtica de l’atur. Un atur que afecta especialment a joves i col·lectius amb estudis bàsics, d’orígens diversos, de formació poc qualificada o en edats de difícil entrada al mercat laboral.

Per això, i gràcies als programes de treball i formació i el de subvenció per a la contractació de persones destinatàries del RMIREIR ha comptat i/o compta  amb dues persones per a desenvolupar diferents tasques dins de l’entitat i formar part de totes i cadascuna de les formacions i activitats de recursos humans.
Aquests programes són possibles amb el cofinançament de la Generalitat de Catalunya, el SOC (Servei Públic d’Ocupació de Catalunya). el Ministerio de Trabajo i el Fons Social Europeu.

REIR como entidad del tercer sector está muy sensibilizada con la problemática del paro. Un paro que afecta especialmente a jóvenes y colectivos con estudios básicosde orígenes diversos, de formación poco calificada o en edades de difícil entrada al mercado laboral. Por esoy gracias a los programas de trabajo y formación y el de subvención para la contratación de personas destinatarias del RMIREIR ha contado y/o cuenta con dos personas para desarrollar diferentes tareas dentro de la entidad y formar parte de todas las formaciones y actividades de recursos humanos..
Estos programas son posibles con la cofinanciación de la Generalitat de Cataluña, el SOC (Servicio Público de Ocupación de Cataluña). el Ministerio de Trabajo y el Fondo Social Europeo.

 

Comparteix