15 Sep

ACORD AMB L’OBRA SOCIAL DE LA CAIXA

(VERSIÓN EN CASTELLANO BAJO ESTAS LÍNEAS)

L’aliança entre Save The Children i REIR, tornarà a comptar amb l’ajut de l’Obra Social de La Caixa per aquest curs escolar.
El SAI (Servei Integral d’Atenció a la Infància i l’Adolescència) amb aquest nou acord podrà tornar a desplegar les seves accions de reforç escolar i psicològic a Montornès del Vallès i Les Franqueses per aquest curs escolar 2017-18.

La funció del SAI és la d’atendre als nens i nenes que es troben en situació de major vulnerabilitat amb la intenció d’afavorir un desenvolupament ple de capacitats a través de l’educació i així garantir el compliment dels seus Drets, recollits a la Convenció sobre els Drets del Nen de les Nacions Unides (1989). Mitjançant un Servei d’Atenció Integral es detecten les necessitats i es proporcionan els recursos d’atenció psicosocial, reforç escolar y suport per accedir a activitats extraescolars, que els permetin establir més i millors relacions amb els seus iguals.

 

La alianza entre Save The Children y REIR, volverá a contar con la ayuda de la Obra Social de La Caixa para este curso escolar.
El SAI (Servicio Integral de Atención a la Infancia y la Adolescencia) con este nuevo acuerdo podrá volver a desplegar sus acciones de refuerzo escolar y psicológico en Montornès del Vallès y Las Franquesas para este curso escolar 2017-18.

La función del SAI es la de atender a los niños y niñas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad con la intención de favorecer un desarrollo lleno de capacidades a través de la educación y así garantizar el cumplimiento de sus Derechos, recogidos a la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (1989). Mediante un Servicio de Atención Integral se detectan las necesidades y se proporcionan los recursos de atención psicosocial, refuerzo escolar y apoyo para acceder a actividades extraescolares, que los permitan establecer más y mejores relaciones con sus iguales.

 

   

Comparteix